PROGRAMA

Šeštadienis, kovo 5 d.

T e i s ė j ų  m o k y m o  c e n t r a s  (Sanklodiškių k., Molėtų r.)

9:00–9:45       Dalyvių registracija 

10:00–10:10   Seminaro atidarymas

10:10–10:55   Prof. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ. Šventumas: aukštųjų būsenų ekologija  Pranešimo vaizdo įrašas    

10:55–11:35   Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Aptarimo vaizdo įrašas

11:35–12:00   Kavos, arbatos petrauka

12:00–12:45   Dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ. Išsipildantis šventumasapie laimę ir palaimą baltų religijoje Pranešimo vaizdo įrašas

12:45–13:25   Aptarimas su prof. Viktorija DAUJOTYTE-PAKERIENE Aptarimo vaizdo įrašas

13:25–14:25   Pietūs

14:25–15:10   Doc. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Dieve, būk linksmas“: žmogus dievybės akivaizdoje. Valstietiškos baltų religijos patirtis Pranešimo vaizdo įrašas

15:10–15:50   Aptarimas su dr. Dainiumi RAZAUSKU Aptarimo vaizdo įrašas

15:50–16:20   Kavos, arbatos pertrauka

16:20–18:00   Apskritas stalas Kas yra šventumo kūryba? Dalyvauja menininkai, dievadirbiai Antanas VAŠKYS ir Danielius SODEIKA. Pokalbį veda dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ Apskrito stalo vaizdo įrašas

18:00–19:00   Vakarienė

L i e t u v o s  E t n o k o s m o l o g i j o s  m u z i e j u s (Kulionių k., Molėtų r.)

19:30   Ekskursija, žvaigždžių stebėjimas

 

Sekmadienis, kovo 6 d.

T e i s ė j ų  m o k y m o  c e n t r a s  (Sanklodiškių k., Molėtų r.)

8:00–8:30   Pusryčiai

9:00–10:00   Pasivaikščiojimas po Kulionių piliakalnį

10:00–10:45   Dr. Žilvinas SVIGARIS. Integralaus mąstymo atkūrimas: šventumo samprata Pranešimo vaizdo įrašas

10:45–11:25   Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Aptarimo vaizdo įrašas

11:25–11:55   Kavos, arbatos pertrauka

11:55–12:40   Dr. Dainius RAZAUSKAS. Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė Pranešimo vaizdo įrašas

12:40–13:20   Aptarimas su prof. Vykintu VAITKEVIČIUMI Aptarimo vaizdo įrašas

13:20–14:20   Pietūs

14:20–15:05   Doc. Dalia URBANAVIČIENĖ. Judesys sutartinėse – sinkretiškumo ir šventumo pajautos išraiška  Pranešimo vaizdo įrašas

15:05–15:45   Aptarimas su dr. Daiva VAITKEVIČIENE Aptarimo vaizdo įrašas

15:45–16:15   Kavos, arbatos pertrauka

16:15–17:00   Prof. Vykintas VAITKEVIČIUS. Baltų šventviečių atodangos Pranešimo vaizdo įrašas

17:00–17:40   Aptarimas su dr. Giedre ŠMITIENE Aptarimo vaizdo įrašas

17:40–18:00   Seminaro uždarymas