Prigimtinės kultūros seminaras VIII

ŽMOGUS, ŠEIMA, BENDRUOMENĖ

Užutrakis,

2015 m. kovo 14–15 d.

 

VšĮ Prigimtinės kultūros institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

 

 

Aštuntasis prigimtinės kultūros seminaras skiriamas žmogui, šeimai ir bendruomenei. Pagrindinis seminare keliamas klausimas – kokie socialiniai ryšiai būdingi prigimtinei lietuvių kultūrai. Iš kur kyla giminystės jausmas, kas jį stiprina, išlaiko? Kas dar sieja, sutelkia žmones į grupes, kokios jos ir kaip gyvuoja? Kaip reiškiasi, kaip patiriamas bendrumas?

Į lietuvio šeimos ir bendruomenės modelį kviečiama žvelgti iš praeities ir dabarties perspektyvos, sugrįžtant prie istoriografijos teiginių, brėžiant naujų tyrinėjimų gaires.

Socialinius ryšius prigimtinėje kultūroje kviečiama apmąstyti pasaulėžiūros lygmeniu, papročiuose ir tikėjimuose, dainuojamoje ir sakytinėje tautosakoje, literatūros kūriniuose ir geografinėje erdvėje.

 

Seminare kviečiame dalyvauti archeologus, istorikus, etnologus, etnomuzikologus, tautosakos ir literatūros tyrinėtojus.

 

Pranešimų temas, pasiūlymus dėl seminaro programos prašome siųsti iki sausio 20 dienos el. paštu vykintas.vaitkevicius@gmail.com.
 

VšĮ Prigimtinės kultūros institutas vardu,

Vykintas Vaitkevičius